Vrijblijvende kennismakingsgesprek

Wanneer u zich afvraag of ook uw kind baat zou kunnen hebben bij coaching, kunt u bellen voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.  Een e-mail sturen kan natuurlijk ook, dan neem ik contact met u op. Na ons eerste gesprek besluit u of u verder wilt gaan met KinderCoachPraktijk Openhartig.

Intake gesprek

Vervolgens zal er een intakegesprek plaatsvinden. Voorafgaand aan dit gesprek krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Aan de hand van de ingevulde vragenlijst probeer ik samen met u, de hulpvraag zo duidelijk mogelijk te formuleren. Het aantal sessies dat nodig is zal afhangen van de hulpvraag van uw kind.

Coaching

Tijdens de eerste sessie maken uw kind en ik kennis met elkaar, gaan wij samen ontdekken wat het kind graag wilt leren, waar hij goed in is en wat zijn doelen zijn.  Het is mogelijk dat hij/zij een andere hulpvraag heeft dan de ouders, in dat geval overleg ik de hulpvraag van het kind met de ouders.  Ik vind het belangrijk dat zijn of haar hulpvraag ook behandeld en opgelost wordt.  Op deze manier zal er een luisterende, veilige en open sfeer ontstaan, een belangrijke voorwaarde om tot goede resultaten te komen.

De opvolgende sessies zullen in het teken staan van de hulpvraag. Uw kind leert inzicht krijgen in zijn eigen gedrag, gevoelens, kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Ook zal het leren om zelf een oplossing voor het probleem te ontdekken. Deze is vaak dichterbij dan wat het kind zelf zal denken!

Op deze manier overwint het moeilijke momenten, groeit het zelfvertrouwen en krijgt het plezier en vertrouwen in zichzelf voor de toekomst. Ook leert het kind dat het meer controle blijft houden over zichzelf  in moeilijke situaties. Tijdens deze sessies maak ik gebruik van verschillende werkvormen en methodes, afgestemd op de behoefte en interesses van het kind zoals:

  • de methode Teken je gesprek. De kracht van Teken je gesprek is lees meer…
  • de methode Hoofd opruimen en hoe te leren lees meer… Poptalk
  • poptalk is een methode die zich richt op het visualiseren van de belevingswereld lees meer… 
  • psycho-educatie (praktische methode Handleiding voor jezelf).
  • een helend verhaal (speciaal geschreven voor uw kind).

Tussenevaluatie

Waar nodig zal ik u als ouder(s) en/of verzorgers tijdig op de hoogte brengen van de ontwikkelingen van uw kind.

Eindgesprek

Als uw dochter of zoon de doelen heeft bereikt en zelfstandig verder kan, ronden wij het coachingstraject met een eindgesprek af. Tijdens het gesprek is het mogelijk dat u tips krijgt om uw kind thuis te ondersteunen.

Mocht tijdens het volgen van het coachingstraject blijken dat het kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan kan ik ouder(s) en/of verzorgers adviseren een ander traject te volgen.