Nog 1 week vakantie

Nog 1 week vakantie en dan gaan de deuren van de scholen in het noorden alweer open. Zes weken vrijheid, niets moeten, geen wekker, geen sportclub, verplichtingen en geen school. Heerlijk!

Of ben jij die ouder die juist blij is, dat je de zes weken bent doorgekomen met je hooggevoelige en temperament volle zoon of dochter! Want dan kunnen zes weken best lang en heftig zijn.

Het einde van de vakantie nadert

Zie je al verandering komen in het gedrag van je hooggevoelige zoon of dochter? Jouw kind weet immers ook dat het einde van de vakantie nadert. Wellicht stelt jouw kind meerdere vragen om duidelijkheid te scheppen in de wirwar van de vele vragen in zijn hoofd:

  • Hoeveel dagen nog voordat ik naar school moet?
  • Wie zie ik dan allemaal?
  • Bij welke juf/mmester kom ik ook alweer in de klas?
  • Welke juf/meester zie ik op welke dagen?
  • Bij welke kinderen kom ik in de klas?
  • Zit mijn beste vriendje ook bij mij in de klas?
  • Ik wil(nog) niet naar school!
  • Hoe gaan we naar school?
  • Gaan we nog iets leuks doen? enz, enz

Zoveel vragen waardoor het hoofd overuren maakt en de zenuwen toenemen.

Verandering van gedrag

Het gedrag wat jouw kind laat zien, kan verschillend zijn. Het ene kind wordt stiller en stiller, het andere wordt juist erg druk en snel boos. Beide vinden het lastig om zich te kunnen verwoorden wat er nu eigenlijk scheelt.

Waarschijnlijk voelen ze ook jouw onrust, omdat jouw eerste werkdag er ook aan zit te komen. Dan wil je toch nog even het huis aan kant, de was gedaan en nog iets leuks met de kinderen doen. Kortom je staat alweer in de ‘aan’ modus!

Maak een overzicht van de komende dagen

Als je merkt dat je kind inderdaad stoeit met alle vragen over het nieuwe schooljaar, probeer hier dan samen op een rustig moment over te praten. Is het nog niet duidelijk voor je kind wie de leerkracht is? Laat eventueel een foto zien van de leerkracht en vertel op welke dagen deze voor de groep staat. Loop of fiets een aantal keren de route naar school, zodat het duidelijk wordt hoe deze is.

Een overzicht maken van de nog (vrije) dagen en de start van het nieuwe schooljaar kan daarbij helpen.

Plak eventueel een foto van de leerkracht op de dagen wanneer deze werkzaam is. Vaak krijg je als ouder in de eerste week een mail met alle informatie over de gym- en zwemtijden. De tussen en/of naschoolse opvang en de sporten die het kind heeft, zijn hierbij ook belangrijk. Noteer deze ook op het overzicht. (Er zijn verschillende weekplanningen gratis te downloaden op internet)

Structuur en wennen

Probeer zoveel mogelijk de structuur weer terug te brengen in de laatste week van de vakantie. Op tijd naar bed en uit bed. Vaste tijdstippen om te gaan eten. Je zal hierdoor wel weerstand ervaren, maar doordat je het nu al invoert, zal het je in de eerste schoolweek makkelijker vergaan. Houd je er wel aan, hoe moeilijk het wellicht zal zijn. Hierdoor schep je duidelijkheid en structuur.

Houdt er rekening mee dat je kind weer moet wennen om dagelijks naar school te moeten gaan. Deze overgang van de ene naar de andere situatie kan lastig zijn.

Jouw kind is zich namelijk heel bewust van de nieuwe omgeving en zal eerst zorgen dat de nieuwe setting weer stroomt en kloppend is met hun gedachtes. Dit heeft tijd nodig!

Rust

In de eerste weken van het schooljaar kan jouw hooggevoelige kind overprikkeld thuis kan komen. Zorg dat je rust inplant en niet meteen te hard van stapel loopt, met kinderfeestjes, sporten en gezellige dingen. Wellicht kan je 2 weken later beginnen met het sporten of de naschoolse opvang. Zodat je kind rustig kan opstarten en wennen.

Verwacht ook niet meteen dat hij/zij van alles vertelt als het thuis komt van school. Hoe graag en nieuwsgierig je misschien ook bent. Laat je kind even landen. Het hoofd zit immers zo vol… Hoe fijn is het dan als je kind rustig kan spelen, met de lego, in de zandbak of op de trampoline. Luisteren naar muziek of een Donald Duck lezen brengt ook rust. Heerlijk met een kopje thee of limonade en iets lekkers. Tijdens het avondeten is een mooi moment om te delen hoe ieders dag is verlopen.

Ruimte voor emoties

Door de verandering van vakantie naar het schoolse leven zal je kind positieve als negatieve emoties ervaren. Dit is heel normaal proces. Luister met aandacht en geef ruimte aan je kind om deze emoties te uiten. Zowel de positieve als de negatieve. Soms vind je kind het lastig om zich te uiten met woorden, laat het dan tekenen of misschien naspelen met poppetjes. Je hebt ook het boekje slaapklets, waarin je kunt praten over hoe de dag is gegaan. Dit boekje is al te koop voor kleuters.